Programi

Časovi rukometa u vrtićima

Svrha rukometa u vrtićima nije da učenje rukometnih vještina, već održavanje djece u pokretu, njihova obuka o osnovnim pokretima
i izgradnja njihove povezanosti sa rukometom.

Teorijske osnove

Teorijske osnove za djece u vrtićima su neophodne kako bi se djeca upoznala sa karakteristikama rukometne igre.

Starost

4-6 godina

Broj časova

2

Teorijske osnove

Teorijske osnove za djece u vrtićima su neophodne kako bi se djeca upoznala sa karakteristikama rukometne igre.

Starost

4-6 godina

Broj časova

2

Teorijske osnove

Teorijske osnove za djece u vrtićima su neophodne kako bi se djeca upoznala sa karakteristikama rukometne igre.

Starost

4-6 godina

Broj časova

2

Prijava za projekat "Rukomet u vrtićima" Rukometnog saveza Crne Gore

Omogućite svom djetetu priliku da istražuje svijet rukometa, razvija svoje tjelesne i socijalne vještine, te stvori temelje za zdrav i srećan život kroz aktivno sudjelovanje u ovom dinamičnom sportu.

error: Sadržaj je u vlasništvu Rukometnog saveza Crne Gore